ภาพกิจกรรม DIY Nature วันที่ 20 มีนาคม 2564

วันที่ 20 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดกิจกรรม DIY Nature จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

  • กิจกรรมเทียนเจลแห่งท้องทะเล เรียนรู้ระบบนิเวศใต้ท้องทะเล พร้อมสนุกกับกิจกรรมการทำเทียนเจล โดยการออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ระบบนิเวศท้องทะเลด้วยตนเอง
  • กิจกรรม Seed Art เรียนรู้ลักษณะ รูปร่าง หน้าที่ของเมล็ดพืช และสร้างสรรค์งานศิลปะจากเมล็ดพืช

มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการห้องชาร์ลส์ ดาร์วิน ชั้น 5 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพบรรยากาศกิจกรรม DIY Nature วันที่ 20 มีนาคม 2564