ประมวลภาพกิจกรรม DIY Nature วันที่ 3 เมษายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรม DIY Nature วันที่ 3 เมษายน 2564

วันที่ 3 เมษายน 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรม DIY Nature เรื่องเทียนไขถั่วเหลือง กิจกรรมการทำเทียนไขโดยใช้วัตุดิบจากธรรมชาติและเรียนรู้ข้อแตกต่างระหว่างเทียนไขประเภทต่าง ๆ ที่นิยมใช้โดยทั่วไป และกิจกรรมการเดินทางของสายรุ้ง เป็นการเรียนรู้สารสีจากธรรมชาติด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี และการใช้สีจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบการ์ดและที่คั่นหนังสือ มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องปฏิบัติการห้องชาร์ลส์ ดาร์วิน ชั้น 5 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพบรรยากาศ กิจกรรม DIY Nature วันที่ 3 เมษายน 2564