เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปีตลอดมา และในปี 2564 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการเผยแพร่ทางออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊กของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ในวันที่ 18 – 19  สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น เป็นต้นไปผ่านเฟซบุ๊กศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา https://www.facebook.com/ScienceCenterForEducation

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

18 สิงหาคม 2564

  • Facebook Live  พาชมนิทรรศการใหม่ “นิทรรศการ Unplugged Coding ทักษะเพื่อชีวิต”
  • Facebook Live  Quiz เกมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย พร้อมจัดส่งถึงบ้าน
  • Facebook Live  เสวนาผ่าน Zoom Meeting เรื่อง ทักษะดิจิทัล ทักษะที่ต้องมีในศตวรรษที่ 21  

19 สิงหาคม 2564

  • เปิดตัวนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศา (Virtual Exhibition)
  • แนะนำเพจใหม่ “วิทย์ตามิน D” เพจดีต้อง follow  
  • การแนะนำโครงการการประกวดแข่งขัน Unplugged Coding ในรูปแบบบอร์ดเกม
  • SCE Challenge ไอเดียประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์
  • SCE Science Show กลไม่ลับ วิทย์ตอบได้ 
  • VDO สาระความรู้จากเพจวิทย์ตามิน D

และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ท่านสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/ScienceCenterForEducation และ www.sciplanet.org