ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจำปี 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับทีมตัวแทนทั้ง 3 ทีม ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจำปี 2564

  • โครงงานเรื่อง เครื่องเติมลมยางจากคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นเก่า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จาก กศน.เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  • โครงงานเรื่อง เครื่องแยกเหรียญประหยัดพลังงาน จาก กศน.เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ระดับประเทศ

  • โครงงานเรื่อง สบู่ซักล้างจากน้ำมันพืชใช้แล้ว จาก กศน.เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ระดับประเทศ