กัญชง VS กัญชา ความเหมือนบนความต่าง

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่ากัญชงกับกัญชา แท้จริงแล้วเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มองผ่าน ๆ ทำไม
หน้าตาถึงได้คล้ายกันจนแยกไม่ออกแล้วตามความคิดของคุณ คุณคิดว่าพืชทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นยาเสพติดหรือ
พืชสมุนไพรไปไขความกระจ่างกับบทความนี้กันเลย

1. พืชตระกูลเดียวกัน แต่คนละสายพันธุ์

กัญชา (Marijuana) และกัญชง (Hemp) พืชทั้งสองชนิดเป็นพืชล้มลุกที่มีถิ่นกำเนิดเดียวกันในวงศ์
Cannabaceae ที่อยู่ในตระกูล Cannabis เหมือนกัน ต่างกันที่สายพันธุ์ย่อยจึงทำให้กัญชงและกัญชามี
ลักษณะที่คล้ายกัน โดยจะแตกต่างกันในด้านลักษณะทางกายภาพ และปริมาณสารสำคัญ

2. กัญชงและกัญชา เป็นหรือไม่เป็นสารเสพติด ?

กัญชงถูกจัดให้เป็นพืชที่อยู่ในบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เนื่องจากกัญชงเป็นพืชสายพันธุ์ย่อยของกัญชาที่มีสารเสพติดออกฤทธิ์สำคัญที่ชื่อว่า THC (Tetrahydrocannabinol) แต่ในปัจจุบันกัญชาและกัญชงถูกปลดล็อคจากกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออก
ประกาศกฎกระทรวงเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563 ให้บางส่วนของต้นกัญชง
บางส่วนของต้นกัญชา สารสกัดที่มี CBD (Cannabidiol) เป็นส่วนประกอบและต้องมีสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ไม่จัดว่าเป็นยาเสพติด ยกเว้นช่อดอกกัญชง ช่อดอกกัญชา และเมล็ดกัญชาที่ยังคงจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 อยู่

3. ลักษณะที่แตกต่างกันของกัญชงและกัญชา

ลักษณะกัญชงกัญชา
ชื่อเล่นHempMarijuana
ชื่อวิทยาศาสตร์Cannabis sativa L.subsp. sativaCannabis sativa L.subsp. indica
สีของใบเขียวอ่อนเขียวเข้ม
ลักษณะใบใบเรียว เรียงตัวห่างกว่าใบกัญชามีแฉกประมาณ 7-11 แฉกใบหนากว้าง เรียงตัวชิดกัน มีแฉกประมาณ 5-7 แฉก
ลำต้นลำต้นสูงเรียวมากกว่า 2 เมตร ลำต้นเตี้ยเป็นพุ่มสูงไม่เกิน 2 เมตร
กิ่งก้านแตกกิ่งก้านน้อยแตกกิ่งก้านมาก
เส้นใยเส้นใยให้ปริมาณมากกว่ากัญชาและมีคุณภาพสูงเส้นใยคุณภาพต่ำกว่ากัญชง
เมล็ดมีขนาดใหญ่ ผิวเมล็ดเรียบ มีลายบ้างมีขนาดเล็กกว่า ผิวมีลักษณะมันวาว
ปริมาณสาร THC (Tetrahydrocannabinol)THC ไม่เกิน 1%THC เกิน 1%
ปริมาณสาร CBD (Cannabidiol)CBD เกิน 2%CBD ไม่เกิน 2%
ประโยชน์- นิยมแปรรูปในงานสิ่งทอ
- ทำกระดาษ
- เมล็ดสกัดสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอาง
- นิยมนำมาสกัดเป็นยารักษาโรคและใช้ในทางการแพทย

สาร THC (Tetrahydrocannabinol) : มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ส่งผลต่ออารมณ์ ความจำ ความรู้สึก ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เคลิบเคลิ้ม อยากอาหาร และลดอาการคลื่นไส้

สาร CBD (Cannabidiol) : ไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีฤทธิ์ระงับอาการปวด ลดการอักเสบ ลดอาการ
ชักเกร็ง และลดความกังวล

อ้างอิง

https://bit.ly/2XZEAuE
https://bit.ly/3zm7FxY
https://bit.ly/3yjSbJu
https://bit.ly/3DlAUDK
https://bit.ly/3yiCbrp
https://bit.ly/2WldbTA