“ทางเลือกสุขภาพ” ฉลากสำหรับคนรักสุขภาพ

การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากความเร่งรีบในชีวิตประจำวัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทำให้เราใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น คนส่วนใหญ่จึงเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป นั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสะดวกและรวดเร็วในการบริโภค อีกทั้งปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ง่ายจากร้านสะดวกซื้อ แต่ทราบหรือไม่ว่าอาหารเหล่านี้มีน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่สูง ทำให้ร่างกายรับพลังงานจากอาหารมากเกินไป เกิดเป็นโรคอ้วน (obesity) และโรคที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือเรียกว่า โรค NCD (non-communicable diseases) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง ภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้ผลักดัน ฉลากอาหารที่ทำให้เราสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายว่า ผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะเลือกซื้อมีปริมาณของสารอาหารที่เหมาะสมกับโภชนาการในชีวิตประจำวันหรือไม่ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันในท้องตลาด โดยกำหนดเป็นสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อเป็นทางเลือกให้คนไทยเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม และทำให้ผู้ผลิตให้ความสำคัญในการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับสัญลักษณ์นี้ต้องมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดของอาหารแต่ละประเภท ซึ่งปัจจุบันมีอาหาร 11 ประเภทที่มีการติดสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนี้ คือ

 1. กลุ่มอาหารมื้อหลัก หรืออาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมบริโภคเป็นมื้ออาหารหลัก
 2. กลุ่มเครื่องดื่ม
 3. กลุ่มเครื่องปรุงรส
 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์นม
 5. กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป
 6. กลุ่มขนมขบเคี้ยว
 7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
 8. กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำมันและไขมัน
 9. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมปัง
 10. กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืช
 11. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น คุกกี้และเค้ก

ถึงแม้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนี้ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้วว่าดีต่อสุขภาพ แต่ถ้าเรารับประทานมากเกินไป ก็ทำให้เราได้รับพลังงานสูงเกินไปเช่นกัน ดังนั้นจึงควรบริโภคอาหารให้พอดี เลือกทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกายควบคู่กันไป เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นอีกด้วย

อ้างอิง

https://bit.ly/3ypT5o9
https://bit.ly/3zryNMa
https://bit.ly/38qXcpl