ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดทำการในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องในวันมหิดล

วันมหิดล คือ วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระองค์ทรงเป็นพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้พระองค์ยังได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ซึ่งตรงกับวันมหิดล ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 63 เรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมพิเศษ และกำหนดวันหยุดประจำปี 2564 ได้กำหนดให้วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดทำการในวันดังกล่าว จำนวน 1 วัน  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน