ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เปิดให้บริการ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ในสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 น้องๆ ที่มีอายุ 3 – 6 ปี สามารถมาร่วมสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อนิทรรศการได้ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2437 2490 ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook Fanpage : ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) คลิก https://bit.ly/3iyHn5e