นักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมปฏิบัติการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักศึกษา กศน.เขตคลองเตย, กศน.เขตวัฒนา และ กศน.เขตบางคอแหลม จำนวน 36 คน เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง โดยเนื้อหากิจกรรมประกอบด้วยเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักตัวเรา จุลินทรีย์ก้นครัว และแรงและการเคลื่อนที่ชมภาพกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์