“เช็คลิสต์” หนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่นำพาให้นักบินอะพอลโล 13 กลับบ้านได้

นับเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในภารกิจที่ล้มเหลวของอะพอลโล 13 ที่สามารถนำนักบินอวกาศทั้งสามคนอย่าง เจมส์ โลเวลล์ (James Lovell) จอห์น สไวเกิร์ต (John Swigert) และเฟรด ไฮส์ (Fred Haise) กลับมาสู่โลกได้ ในวันที่ 17 เมษายน 1970

แม้ว่ายานอะพอลโล 13 จะมีภารกิจหลัก คือส่งมนุษย์ไปเยือนดวงจันทร์และเก็บข้อมูลตัวอย่างกลับมาศึกษาอย่างปลอดภัย แต่ระหว่างการเดินทาง ถังออกซิเจนบนยานได้ระเบิดขึ้น ทำให้ยานส่วนหนึ่งเกิดความเสียหาย จึงต้องยุติภารกิจและเปลี่ยนเป็นภารกิจกู้ชีพนักบินแทน โดยใช้ยานลงจอดดวงจันทร์ (Lunar Module) ในการนำนักบินกลับสู่โลก

หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญและถูกใช้ในเทคโนโลยีอวกาศที่ทำให้นักบินกลับสู่โลกได้สำเร็จ นั่นก็คือ เช็คลิสต์ (checklist) โดยปกติแล้วในชีวิตประจำวันของเรา เมื่อต้องการเดินทางไกลด้วยรถยนต์จะต้องตรวจสอบรถยนต์ตามเช็คลิสต์ไปทีละขั้นตอนว่าอยู่ในสภาพพร้อมต่อการใช้งานหรือไม่ เช็คลิสต์ของนักบินอวกาศก็เช่นกัน ต้องมีการตรวจสอบและตั้งค่าไปตามลำดับขั้นตอน

จากในภาพเช็คลิสต์มีขั้นตอน (procedure) การแปลงจากคอมมานด์โมดูล (Command Module) ไปสู่ยานลงจอดดวงจันทร์ เพื่อปรับระบบอ้างอิง (Lunar Module’s reference system) การตรวจสอบและตั้งค่าตามลำดับขั้นตอนเพื่อใช้ยานในการนำนักบินกลับสู่โลก สิ่งที่สำคัญของเช็คลิสต์ คือจะต้องมีความรอบคอบในการใช้งานเป็นอย่างสูง อีกทั้งการใส่ค่าตัวเลขต่าง ๆ ต้องถูกต้องและแม่นยำ แม้แต่ในภาพยนตร์เรื่องอะพอลโล 13 ผ่าวิกฤตอวกาศ: Apollo 13 (1995) ซึ่งมี ทอม แฮงส์ เป็นนักแสดงนำ (1995 film starring Tom Hanks) ยังมีฉากในภาพยนตร์ที่ให้ความสำคัญต่อเช็คลิสต์ ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญในการพานักบินกลับสู่โลก เพราะถ้าหากมีข้อผิดพลาดของตัวเลขและข้อมูล นั่นอาจหมายถึงนักบินอวกาศอาจกลับสู่โลกไม่ได้ เช็คลิสต์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นำพาให้นักบินอะพอลโล 13 กลับบ้านได้นั่นเอง

อ้างอิง

Charles River Editors, The Apollo Program: The History and Legacy of America’s Most Famous Space Missions. CreateSpace Independent Publishing Platform; Large Print edition, 2017.
Hasday, Judy L., The Apollo 13 Mission (Overcoming Adversity). Chelsea House Pub, 2000.
https://go.nasa.gov/3GrHeLv
https://bit.ly/2ZAI9YM
https://bit.ly/3bl0Jqu
https://bit.ly/3jNsvRa
https://go.nasa.gov/3nHKIAK
https://imdb.to/3nHjryq