กิจกรรมดีดีสำหรับ “ผู้สูงวัย”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวน “ผู้สูงวัย” เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กิจกรรมที่ 1 สวนขวด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น.

  • เรียนรู้วิธีการทำและวิธีการดูแลพืชสวนขวด 
  • ความรู้เกี่ยวกับพืชระบบเปิดและระบบปิด
  • ภาวะเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน 
  • พร้อมนำชิ้นงานของท่านกลับบ้าน ฟรี!

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสวนขวด คลิก shorturl.asia/ZEChO
***รับจำนวนจำกัด เพียงกิจกรรมละ 15 ท่าน เท่านั้น!

กิจกรรมที่ 2 กินดี มีสุข

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 013:30 – 16:30 น.

  • เรียนรู้เรื่องหลักการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
  • ทดสอบอาหาร
  • การอ่านฉลากอาหารอย่างชาญฉลาด
  • กิจกรรมทำน้ำเต้าหู้

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกินดี มีสุข คลิก shorturl.asia/xbWnG
***รับจำนวนจำกัด เพียงกิจกรรมละ 15 ท่าน เท่านั้น!

กิจกรรม ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4)

เอกสารกิจกรรม
shorturl.asia/E9LiQ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 061 879 3919