นิทรรศการโค้ดดิ้ง ทักษะเพื่อชีวิต

นิทรรศการโค้ดดิ้ง ทักษะเพื่อชีวิต

นิทรรศการโค้ดดิ้ง ทักษะเพื่อชีวิต เป็นนิทรรศการที่ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวโค้ดดิ้ง (CODING) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งภายในนิทรรศการประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

  • ความหมายของโค้ดดิ้ง (CODING)
  • ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)
  • ตรรกศาสตร์ (LOGIC)
  • อัลกอริทึม หรือการลำดับขั้นตอนของคำสั่ง (ALGORITHM)
  • ภาษาคอมพิวเตอร์ (COMPUTER LANGUAGE)
  • ระบบเลขฐานสอง (BINARY DIGIT)
  • การเขียนโปรแกรม (PROGRAMMING)
  • ปัญญาประดิษฐ์ (AI : ARTIFICIAL INTELLIGENCE)          
  • หุ่นยนต์ (ROBOTIC)

โดยในนิทรรศการจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับโค้ดดิ้งหลากหลายรูปแบบให้ผู้ชมได้เข้าร่วม เช่น

เกมเรือข้ามฝั่ง ทดลองขบคิดหาวิธีพาสุนัขจิ้งจอก กระต่าย และเห็ด นั่งเรือข้ามฝั่งไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ได้

เกมเรียงลำดับฮีโร่ ฮีโร่แต่ละคนมีพลังแตกต่างกัน จงพาฮีโร่ไปยังตำแหน่งที่เรียงลำดับถูกต้องตามคำสั่งและรูปแบบที่กำหนดไว้

เกมแปลงเลขฐานสองเป็นอาร์ต ทดลองวางตำแหน่งของบล็อกสี ที่แต่ละสีแทนด้วยเลข 0 และ 1 เพื่อสร้างภาพแบบต่าง ๆ ขึ้นมา

 เกมถอดรหัสเลขฐานสอง จากเลขฐานสองที่กำหนดให้ ทดลองแปลงเลขนั้นให้เป็นเลขฐานสิบ

บอร์ดเกม CODE MASTER เรียนรู้โค้ดดิ้งด้วยบอร์ดเกม

SCRATCH โปรแกรมการเขียนโค้ดดิ้ง

เกมตามหาคนร้าย ลองหาคนร้ายตัวจริงจากข้อมูลต่าง ๆ ที่กำหนดให้ ดูวีดิโอเกมตามหาคนร้ายได้ที่

จำลองเกมโลกเสมือนผสานโลกจริง

หุ่นยนต์ สนุกและเรียนรู้กับหุ่นยนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราได้

มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับโค้ดดิ้งใน “นิทรรศการโค้ดดิ้ง ทักษะเพื่อชีวิต” ได้ที่ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2)