ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เริ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดให้บริการส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและส่วนนิทรรศการ เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เริ่ม 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง             

Science Center for Education and Bangkok Planetarium are open for visitors only on every Friday, Saturday and Sunday, start from 4th February 2022 untill there is new further notice.