ภาพยนตร์เต็มโดม เดือนพฤษภาคม 2566 เรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง บริการผู้ชม จำนวน 280 ที่นั่งต่อ 1 รอบการแสดง ช่วงแรกของการแสดงท้องฟ้าจำลอง เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และในช่วงท้ายจะเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนภาพยนตร์เต็มโดมทุกเดือน สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมในเดือนพฤษภาคมนี้ จัดแสดงเรื่อง  “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)” ภาพยนตร์ความยาว 25 นาที นำเสนอเรื่องราวสุดแสนอันตรายในอวกาศ ความสวยงามของดวงดาวท่ามกลางอวกาศสีดำสนิท มืดมิด และดูเงียบสงบ แต่ความจริงแล้ว จักรวาลนี้แฝงไปด้วยอันตราย ไม่ว่าจะเป็นรังสีที่เป็นอันตราย ความตายของดวงดาว หลุมดำที่น่ากลัว และอุกกาบาต ภาพยนตร์ฯ พากย์เสียงภาษาไทย โดย คุณพงศธร จงวิลาศ (เผือก)

parani ting-in

28 April 2023

ประกาศวันหยุด เดือนพฤษภาคม 2566

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) และศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปิดให้บริการในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566      วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2566      วันหยุดพิเศษ 14 พฤษภาคม 2566    วันเลือกตั้ง 17 พฤษภาคม 2566    วันพืชมงคล เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดพิเศษตามประกาศคณะรัฐมนตรี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะปิดให้บริการในวันดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

parani ting-in

26 April 2023

วันจักรี

วันจักรี  วันจักรี (ภาษาอังกฤษ Chakri Memorial Day) คือ วันเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และตั้งกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้วันที่ 6 เมษายนของทุกปี ถือเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี จึงถูกเรียกว่า “วันจักรี” นั่นเอง และยังถือเป็นวันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์อีกด้วย ที่มาของคำว่า “ราชวงศ์จักรี” บรรดาศักดิ์เดิมของรัชกาลที่ 1 สมัยที่รับราชการในสมัยกรุงธนบุรีก็คือ “เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์” ตำแหน่งสมุหนายก จึงกลายเป็นที่มาของชื่อราชวงศ์จักรี นอกจากนี้ยังใช้ตราสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีเป็นรูป “พระแสงจักร” และ “พระแสงตรี” ซึ่งเป็นรูปตรีศูลอันเป็นอาวุธของพระนารายณ์ โดยไทยได้รับอิทธิพลจากคติพราหมณ์-ฮินดู ที่เชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือองค์อวตารของพระนารายณ์ ประวัติของวันจักรี หลังจากสิ้นสุดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) เสด็จขึ้นครองราชสมบัติและปราบดาภิเษกปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการ ทั้งทรงตรากฎหมายตราสามดวงขึ้นเพื่อสำหรับใช้บริหารบ้านเมือง และทรงให้สร้างราชธานีใหม่ โดยย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนคร ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือที่เราเรียกว่า “กรุงเทพฯ” ในปัจจุบันต่อมาใน พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) […]

parani ting-in

5 April 2023

วันหยุดนักขัตฤกษ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ประจำเดือนเมษายน 2566

วันหยุดนักขัตฤกษ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ประจำเดือนเมษายน 2566 วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 วันจักรี วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 วันสงกรานต์ วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 หยุดชดเชยวันสงกรานต์

parani ting-in

5 April 2023

ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนเมษายน 2566 เรื่อง “จากโลกสู่จักรวาล”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบ เปิดให้บริการทั้งรอบสถาบันการศึกษา และรอบประชาชนทั่วไป  “จากโลกสู่จักรวาล” ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ทั้งสวยงามและลึกลับ ตำนานโบราณและความน่าสะพรึงกลัวของมันมักเป็นหัวข้อของเรื่องราวที่เล่าขานกันในแคมป์ไฟอยู่เสมอ ตราบใดที่ยังคงมีมนุษย์อยู่ ความปรารถนาที่จะหยั่งรู้จักรวาลอาจเป็นประสบการณ์ทางปัญญา ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติ แต่เมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งเริ่มเข้าใจอย่างแท้จริงถึงตำแหน่งที่อยู่ของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการค้นพบนี้จากทฤษฎีของทฤษฎีของนักดาราศาสตร์ชาวกรีกโบราณมาสู่เรื่องราวของกล้องโทรทรรศน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน เราขอเชิญคุณสัมผัสประสบการณ์จากโลกสู่จักรวาล การเดินทางอันน่าตื่นตาตื่นใจตลอด 30 นาที ผ่านอวกาศและกาลเวลาไปสู่จักรวาลตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ผู้ชมจะได้ชื่นชมความงดงามของระบบสุริยะและดวงอาทิตย์อันแสนร้อนแรง ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาผู้ชมออกไปสู่สถานที่เกิดอันมีสีสันและสถานที่ฝังศพของดาวฤกษ์และยังคงไกลเกินกว่าทางช้างเผือกไปจนถึงความใหญ่โตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ของกาแลคซีมากมาย ผู้ชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติดาราศาสตร์ การประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์และกล้องโทรทรรศน์ขนาดยักษ์ของวันนี้เพื่อให้เราสามารถสำรวจความลึกของจักรวาลได้

parani ting-in

3 April 2023

กิจกรรมการประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย”

การประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย” เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขัน “วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทย” ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย “แฮปปี้…สูงวัย” ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยสามารถกรอก ใบสมัครลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2566 รายละเอียดโครงการ : หลักเกณฑ์การประกวด  หรือ สแกน QR Code ในรูปภาพเพื่อดูรายละเอียดและสมัครได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-3910544, 02-3920508 และ 061-8793919 (อ.เอส) , 0852609401 (อ.เบนซ์)

parani ting-in

2 April 2023

ค่ายนักดาราศาสตร์น้อย

รายละเอียดกิจกรรม ค่าย 2 วัน 1 คืน เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลก ดวงจันทร์ ดวงดาว ดวงอาทิตย์และปรากฏการณ์ที่สำคัญต่าง ๆ บนท้องฟ้าและสัมผัสการดูดาวผ่านการแสดงทางท้องฟ้าจำลองและดูดาวจริงผ่านกล้องโทรทรรศน์ กล้องสองตาและการใช้แผนที่ดาวช่วยในการดูดาว เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 9 – 12 ปี (นับปีเกิด พ.ศ. 2554 – 2557) ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท เปิดรับสมัคร วันที่ 6 – 24 มีนาคม 2566 รับสมัครจำนวน 60 คน ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 3 เมษายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sciplanet.org วันที่จัดกิจกรรม   วันที่ 25 – 26 เมษายน 2566 สถานที่จัดกิจกรรม ณ อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คุณสมบัติ/เอกสารของผู้สมัคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีอายุระหว่าง 9 – 12 ปี (นับปี พ.ศ. เกิดระหว่างปี  2554 […]

parani ting-in

3 March 2023

ปิดให้บริการ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องในวันมาฆบูชา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องในวันมาฆบูชา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันมาฆบูชาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปี  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน    

parani ting-in

3 March 2023

ปิดให้บริการนิทรรศการโลกของแมลงเพื่อซ่อมแซมนิทรรศการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส่วนวิชาการ โดยกลุ่มธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ประสงค์จะซ่อมแซมนิทรรศการโลกของแมลง ชั้น 5 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การซ่อมแซมนิทรรศการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมใช้งาน จึงขอปิดให้บริการนิทรรศการโลกของแมลง ระหว่างวันที่ 4 – 31 มีนาคม 2566  ในการนี้ห้องปฏิบัติการชาร์ลส์ ดาร์วิน จะเปิดให้ชมแมลงตัวเป็นและแมลงสต๊าฟในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

parani ting-in

1 March 2023

ภาพยนตร์เต็มโดมประจำเดือน มีนาคม 2566 เรื่อง “กลับไปดวงจันทร์กันเถอะ (Back to The Moon for good)”

สำหรับภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมีนาคม 2566 จัดแสดงเรื่อง กลับไปดวงจันทร์กันเถอะ (Back to The Moon for good) นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับดวงจันทร์และการเดินทางไปยังดวงจันทร์ของมนุษย์ ซึ่งเมื่อครั้งอดีต มนุษย์เคยไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์มาแล้ว แต่มากกว่า 40 ปีที่ผ่านมา มนุษย์ยังไม่เคยเดินทางไปยังดวงจันทร์อีกเลย มาร่วมติดตามภารกิจในการกลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้ง เพื่อจุดมุ่งหมายด้านอวกาศร่วมกันของมนุษยชาติ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ รอบละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง ซึ่งให้บริการทั้งสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ :  0-2392-0508, 0-2391-0544 และ 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ และตรวจสอบรอบการแสดงท้องฟ้าจำลองหรือกำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.sciplanet.org หรือ กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม 

parani ting-in

1 March 2023

โครงการพลังงาน Wow Wow for Kids

ปิดเทอมนี้ โครงการพลังงาน Wow Wow for Kids คัมแบ็กยิ่งใหญ่เพื่อเอาใจนักวิทย์ตัวน้อย (อายุ 9-12 ปี) โดยเราจะจัดส่งชุดทดลองแสนสนุกไปให้ถึงบ้าน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมไฟฟ้าหรรษาจากโซลาร์เซลล์ สำหรับเด็กอายุ 9-12 ปี เป็นกิจกรรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตั้งใจออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อส่งตรงให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือก่อร่างสร้างบ้าน ได้สะสมประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ได้จากที่บ้าน กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดผู้เข้าร่วม 50 คน (ชุดกิจกรรม 50 ชุด) ประกอบด้วย ผู้ที่ตอบคำถามท้ายแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและครบถ้วน 25 คนแรก และสุ่มรายชื่อผู้ที่ตอบถูกต้องและครบถ้วนจากลำดับที่เหลืออีก 25 คน โดยนักวิทย์ตัวน้อยทั้ง 50 คนจะได้รับชุดกิจกรรมส่งถึงบ้านทางไปรษณีย์  และเมื่อทำกิจกรรมแล้ว ส่งหลักฐานภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอเพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ พร้อมสิทธิลุ้นรางวัลพิเศษท้ายกิจกรรมอีก 5 รางวัล!  เปิดรับสมัครเพียง 2 วัน (23-24 ก.พ. 66) เท่านั้น! อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ กิจกรรม “ไฟฟ้าหรรษาจากโซลาร์เซลล์” #พลังงานWowWowforKids สำหรับนักวิทย์ตัวน้อยที่ได้รับชุดกิจกรรมไฟฟ้าหรรษาจากโซลาร์เซลล์ จากโครงการพลังงาน Wow Wow […]

parani ting-in

23 February 2023

แฮปปี้…สูงวัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนผู้สูงวัยที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปเข้าร่วมอบรม เตรียมความพร้อมเพื่อส่งผลงานเข้าประกวด “วิทยาศาตร์ในภูมิปัญญาไทย ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงวัย”เพื่อชิงรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท   หัวข้ออรม “การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย”  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2566ด่วน  รับสมัครจำนวนจำกัดสมัครอบรม ฟรี อาหารกลางวัน ฟรี พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก  สแกน QR Code ในรูปภาพเพื่อดูรายละเอียดและสมัครหรือโทรสอบถามได้ที่ 02-3910544, 02-3920508 และ 061-8793919 กำหนดการอบรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม “การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย” โครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับผู้สูงวัย “แฮปปี้…สูงวัย” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา **หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมกรอกคำนำหน้า ชื่อ-สกุล เพื่อใช้ในการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ โดยสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ได้ที่ https://shorturl.asia/lK8Uw

parani ting-in

20 February 2023
1 2