Summer Camp 2021 : ค่าย ICT for Kids เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าย ICT for Kids 2564 – เรียนรู้และทดลองด้วย Micro:bit เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 9-12 ปี ICT (Information and Communication Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนคำสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบการสื่อสารต่างๆ ซี่ง ICT มีประโยชน์ในการทำให้การทำงานต่างๆ ทันสมัย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้นและมีประสิทธภาพ  นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายทั้งในด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ และในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานของ ICT เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือ […]

superadmin

25 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันมาฆบูชาเป็นวันหยุดราชการประจำปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเวลา 1 วัน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

22 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหา กระบวนการในการพัฒนางาน รวมถึงแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาและสร้างสรรค์การดำเนินงานนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งสิ้น 11 แห่ง ร่วมให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนานิทรรศการ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์ ชั้น 10 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรูปแบบการพัฒนาการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์

superadmin

19 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมหารือ เรื่องความร่วมมือด้านพลังงาน กับ กฟผ.

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานกับนายโรจน์ยศ มโหธร หัวหน้ากองประกันคุณภาพและพลังงานนิวเคลียร์ พร้อมคณะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมนิเชต สุนทรพิทักษ์

superadmin

18 February 2021

ประมวลภาพแห่งความประทับใจ Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ (14 กุมภาพันธ์ 2564)

14 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแห่งความรัก ภายใต้แนวคิด Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ จัดการแสดงทางท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ สำหรับคู่รัก 50 คู่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY ให้คู่รักและกลุ่มครอบครัวได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมถ่ายภาพในหัวข้อ “เรารักท้องฟ้าจำลอง” เพื่อรับของที่ระลึก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ชมภาพแห่งความประทับใจ Valentine’s WOW ห่างกาย…ไม่ห่างใจ (14 กุมภาพันธ์ 2564)

superadmin

15 February 2021

กิจกรรม Valentine’s Wow : ห่างกาย…ไม่ห่างใจ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้ชื่อ “Valentine’s Wow : ห่างกาย…ไม่ห่างใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักในครอบครัวและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิต โดยกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดและรูปแบบการจัดกิจกรรม 1. ช่องทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่าน Facebook ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ กิจกรรม “Face Mask Design Contest” (ประกวดออกแบบหน้ากากผ้าคู่) ลิงก์กติกาและเงื่อนไขการประกวดออกแบบหน้ากากผ้า และส่งผลงานร่วมประกวดได้ที่ลิงก์ส่งผลงานร่วมประกวดออกแบบหน้ากากผ้า กิจกรรม “Mask Up and TikTok” (ประกวดคลิปสั้นใน TikTok) ลิงก์กติกาและเงื่อนไขการประกวดคลิปสั้น (Mask Up and TikTok)   2. ช่องทางออฟไลน์ จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – […]

superadmin

4 February 2021

นิทรรศการดิจิทัลและจักรกลแห่งการเรียนรู้ (Digital and Machine Learning)

ห้องนิทรรศการดิจิทัลและจักรกลแห่งการเรียนรู้ (Digital and Machine Learning) นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในแง่มุมต่าง ๆ ที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญกับการดำรงชีวิตของเราผ่านเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมวิทยาการคำนวณ (Computer Science) เพื่อเตรียมความพร้อมคนทุกช่วงวัย สู่ศตวรรษที่ 21

superadmin

4 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดให้บริการ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่ ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 พิจารณาเรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 แล้วลงมติเห็นชอบกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตามมติ ครม. จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

4 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตลอดเดือนมกราคม 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่บริการ จุดสัมผัส นิทรรศการภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งติดป้ายคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการ ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

superadmin

3 February 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบ New Normal ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ ในรูปแบบ New Normal ตามวิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมคุมเข้ม! มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

30 January 2021

ภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 100 คนต่อ 1 รอบ เปิดให้บริการทั้งรอบสถาบันการศึกษา และรอบประชาชนทั่วไป  ควงคู่มาเพิ่มความโรแมนติกในเดือนแห่งความรัก กับภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora) ภาพยนตร์ความยาว 27 นาที นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ “แสงออโรรา” อาจเรียกว่า “แสงเหนือ” หรือ “แสงใต้” ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด แสงสวยงามหลากสีสันบนท้องฟ้าเหล่านี้เกิดจากสนามแม่เหล็กโลก กำลังทำหน้าที่ปกป้องสิ่งมีชีวิตในโลกจากลมสุริยะ ร่วมเดินทางไปสัมผัสความสวยงามของแสงออโรราในบริเวณคาบสมุทรอาร์คติกเสมือนว่าไปอยู่ที่ขั้วโลกจริง ๆ  “มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)” เป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงรอบสุดท้ายรางวัล Telly Awards พากษ์เสียงภาษาไทยโดย คุณปิยะวัฒน์ เข็มเพชร (PK)

superadmin

30 January 2021

ปฏิทินปรากฏการณ์ฝนดาวตก ปี 2564

ฟ้าเมืองไทย ปี 2564 มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจและน่าจับตาหลายอย่างตลอดทั้งปี มีดวงจันทร์บังดาวอังคาร จันทรุปราคา หรือจะเป็นปรากฏการณ์ฝนดาวตก​ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงได้จัดทำปฏิทินปรากฏการณ์ฝนดาวตก  สุริยุปราคาและจันทรุปราคา ประจำปี 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

28 January 2021
1 2 13