ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมีนาคม 2563 เรื่อง กลับไปดวงจันทร์กันเถอะ (Back to The Moon for good)

สำหรับภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมีนาคม 2563 จัดแสดงเรื่อง กลับไปดวงจันทร์กันเถอะ (Back to The Moon for good) นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับดวงจันทร์และการเดินทางไปยังดวงจันทร์ของมนุษย์ ซึ่งเมื่อครั้งอดีต มนุษย์เคยไปเหยียบพื้นผิวดวงจันทร์มาแล้ว แต่มากกว่า 40 ปีที่ผ่านมา มนุษย์ยังไม่เคยเดินทางไปยังดวงจันทร์อีกเลย มาร่วมติดตามภารกิจในการกลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้ง เพื่อจุดมุ่งหมายด้านอวกาศร่วมกันของมนุษยชาติ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง ซึ่งให้บริการทั้งสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2391-0544 0-2392-0508 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ และตรวจสอบรอบการแสดงท้องฟ้าจำลองหรือกำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปี 2563 ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.sciplanet.org หรือกำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปี 2563

superadmin

2 March 2020

ภาพกิจกรรม Valentine’s Wow: To the Moon and Back

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัวในชื่อ Valentine’s Wow: To the Moon and Back เนื่องในวันแห่งความรักในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 น. – 16:00 น. ภายใต้แนวคิด To The Moon and Back ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความรักยาวไกลเท่าระยะทางไปและกลับระหว่างโลกกับดวงจันทร์ มีการมอบน้ำผึ้งพระจันทร์สำหรับคู่รักที่ลงทะเบียนร่วมงาน ภายในงานมีกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อให้คู่รักได้ร่วมกันประดิษฐ์และนำกลับบ้านเป็นที่ระลึก ได้แก่ การประดิษฐ์ Love Ring Dust to Dust และ Love Seat Plate นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับชมการแสดงท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ เวลา 12.00 น. เรื่อง “ความรักบนฟากฟ้า” พร้อมบันทึกภาพความประทับใจกับบรรยากาศสุดพิเศษภายในโดมท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ชมภาพกิจกรรม Valentine’s Wow: To the Moon and […]

superadmin

14 February 2020

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ในความดูแลของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยนางสายพิณฑ์ ป่าไม้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ส่วนพิพิธภัณฑ์ และคณะ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดยสำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้คือเพื่อร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยา พัฒนาบริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยา ย่านประวัติศาสตร์บริเวณโดยรอบ รวมทั้งศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขตคลองสานด้วย ชมภาพศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ กับสำนักงานเขตคลองสาน

superadmin

14 February 2020

2 วัน 1 คืน ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ระดับชั้น ม.1 – 2 จำนวน 70 คน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต 2 วัน 1 คืน เพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรม โดยเลือกทำกิจกรรมปฏิบัติการ 3 เรื่อง ได้แก่ เคมีอาหารน่ารู้ สนุกกับ CG และ CM และปีนหน้าผา – โรยตัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ชมภาพ 2 วัน 1 คืน ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

superadmin

12 February 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดบริการวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในวันมาฆบูชา

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันมาฆบุชา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 1 วัน ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

7 February 2020

ศว. โชว์หุ่นยนต์ ชุด Smart Sensor ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยส่วนพิธภัณฑ์ นำสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ ชุด Smart Sensor (เซนเซอร์อัจฉริยะ) ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

superadmin

7 February 2020

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการท่องโลกวิทยาศาสตร์กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มกิจกรรมการศึกษา ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการท่องโลกวิทยาศาสตร์กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร กศน. เขต 6 โซน คือ กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และเข้าถึงสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนให้มากที่สุด ภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการในสาระที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการศึกษา และนำชมฐานกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามนิทรรศการต่างๆ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชมภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการท่องโลกวิทยาศาสตร์กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

superadmin

6 February 2020

2 วัน 1 คืน ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต 2 วัน 1 คืน เพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมโดยครั้งนี้เลือกเรียนรู้ผ่าน 3 กิจกรรม ได้แก่ มนต์เปลี่ยนสี แสง และนักสืบพลังงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ชมภาพ 2 วัน 1 คืน ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

superadmin

5 February 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ขอเชิญร่วมกิจกรรม Valentine’s Wow: To the Moon and Back

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมพิเศษเนื่องในเนื่องวันวาเลนไทน์ ในปีนี้มาภายใต้ชื่องาน Valentine’s Wow: To the Moon and Back กิจกรรมที่ส่งเสริมความรักในครอบครัวจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:00 – 16:00 น. บริเวณด้านหน้าและรอบอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (อาคาร 1) ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองรอบพิเศษ (เวลา 12:00 น.) การจดทะเบียนสมรส กิจกรรมการประดิษฐ์ Love Ring กิจกรรม Dust to Dust และกิจกรรมการทำ Love Seat Plate พร้อมบันทึกภาพบรรยากาศแสนอบอุ่นรอบอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ รายละเอียดกิจกรรมตามตารางด้านล่างนี้ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ qrgo.page.link/hjyxv เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดเพียง 100 คู่แรก ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคู่ที่จดทะเบียนสมรสจะได้ของที่ระลึกสุดพิเศษจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดทำขึ้นสำหรับกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ […]

superadmin

3 February 2020

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)

ตลอดระยะเวลากว่า 27 นาที ภาพยนตร์เต็มโดมเรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora) จะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวการผจญภัยของทีมงานผู้ถ่ายทำเป็นระยะเวลา 7 เดือน บริเวณเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เพื่อเก็บภาพแสงเหนือ (Aurora) หรือแสงใต้ (ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด) แสงที่เกิดขึ้นจากปรากฎการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ สวยงาม และน่าอัศจรรย์ พร้อมทั้งเปิดเผยถึงความรู้วิทยาศาสตร์ภายใต้แสงออโรร่าให้ทุกท่านได้รับรู้ และรับทราบกัน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และชมการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2391-0544 0-2392-0508 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ และตรวจสอบรอบการแสดงท้องฟ้าจำลองหรือกำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ประจำปี 2563 ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.sciplanet.org […]

superadmin

31 January 2020

ค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2020

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องสำหรับค่าครอบครัวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันสำหรับค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2020 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ร่วมเรียนรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวไปพร้อม ๆ กัน ในช่วงเวลา 3 วัน 2 คืน โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับศิลปะ ตามแนวคิด STE[a+]M Education พร้อมเติมสนุกสนานด้วยเกม และกิจกรรมนันทนาการ ให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพและน่าจดจำสำหรับครอบครัวช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน กิจกรรมค่ายครอบครัว : DIY Family Rally 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2563 ณ บรูคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง รับสมัครจำนวน 30 ครอบครัว (ครอบครัวละ 3 คน) มีค่าใช้จ่ายครอบครัวละ 10500 บาทโดยรับชำระค่าลงทะเบียน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 […]

superadmin

16 January 2020
1 17 18 19 22