ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจินดาพงศ์ กรุงเทพมหานคร ที่เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองและเยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

superadmin

15 March 2021

ยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนอนุบาลณัฐชา จ.ชัยนาท

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายินดีต้อนรับคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนอนุบาลณัฐชา จ.ชัยนาท เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองและเยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564

superadmin

15 March 2021

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปราณีเนาวบุตร จ.สมุทรปราการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปราณีเนาวบุตร จ. สมุทรปราการเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองและเยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564

superadmin

15 March 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : Robot Club ปี 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 3 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 รุ่นที่ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 รุ่นที่ 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 รุ่นที่ 3 รายชื่อตัวสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Robot Club ปี 2564 กำหนดการค่าย

superadmin

14 March 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ค่าย Coding Unplugged ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : Coding Unplugged ปี 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มีนาคม 2564 และได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 2 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Coding Unplugged ปี 2564 ได้ที่ด้านล่างนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Coding Unplugged รุ่นที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Coding Unplugged รุ่นที่ 2

superadmin

11 March 2021

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนแสงหิรัญ

ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนแสงหิรัญ เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

superadmin

8 March 2021

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้บริการนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติการเรื่อง “รู้จักตัวเรา”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้บริการนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง “รู้จักตัวเรา” ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของร่างกาย ทดสอบและประมวลผลสมรรถภาพร่างกายของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ม.6 เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร ชมภาพศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาให้บริการนอกสถานที่ กิจกรรมปฏิบัติการ เรื่อง “รู้จักตัวเรา”

superadmin

8 March 2021

Summer Camp 2021 : ค่าย Coding Unplugged เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กิจกรรมค่าย Coding Unplugged มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) สำหรับเด็กอายุ  6 – 8  ปี โดยการเรียนรู้และฝึกทักษะการ  Coding แบบ Unplugged ผ่านกิจกรรมการเล่นโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ กิจกรรมพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณ แบบ Coding Unplugged โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสันทนาการ ของเล่น นิทานหรือสถานการณ์สมมติ ชุดหุ่นยนต์ เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 6 – 8 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 22 มี.ค. 2564 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 […]

superadmin

6 March 2021

Summer Camp 2021 : ค่าย Robot Club เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าย Robot Club 2564 – ส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) และทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ (Coding Literacy) เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 12 – 15 ปี คุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 12 – 15 ปี (นับอายุโดยใช้ ปี พ.ศ. ที่เกิด) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) มาเอง เพื่อใช้ระหว่างการทำกิจกรรมค่ายทั้ง 2 วัน ในการสมัครผู้สมัครต้องกรอกและแนบเอกสารในการสมัครให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย ข้อมูลของผู้ปกครอง ใบสมัครกิจกรรมค่าย Robot Club ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสามารถร่วมทำแบบประเมินและให้ความร่วมมือในการวัด ประเมิน และติดตามผลภายหลังจากได้รับเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว โดยทีมงานจะตั้ง Line […]

superadmin

4 March 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ค่าย ICT for Kids ปี 2564

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2564 นั้น บัดนี้ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจำนวนแล้วทั้ง 3 รุ่น โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย ICT for Kids ปี 2564 ได้ด้านล่างนี้ ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 1 ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT for Kids 2564 รุ่นที่ 2 ค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 : ICT […]

superadmin

3 March 2021

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมีนาคม 2564 เรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละประมาณ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คน ต่อ 1 รอบการแสดง ช่วงแรกของการแสดงฯ เป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศโดยนักวิชาการศึกษา และช่วงท้ายเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดียในช่วงท้าย (ฉายภาพยนตร์หลังจากจบการบรรยายดาว)  สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนมีนาคม 2564 จัดแสดงเรื่อง “กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)” เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การบิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการคิดค้น และวิวัฒนาการด้านการบินของมนุษย์ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ชมที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์การบิน…ไม่ควรพลาด

superadmin

1 March 2021

Summer Camp 2021 : ค่าย ICT for Kids เรียนฟรี ! …. มีของแถม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนน้อง ๆ หนู ๆ ร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน Summer Camp 2021 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ค่าย ICT for Kids 2564 – เรียนรู้และทดลองด้วย Micro:bit เหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน อายุระหว่าง 9-12 ปี ICT (Information and Communication Technology) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนำไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนอุปกรณ์ (hardware) ส่วนคำสั่ง (software) และส่วนข้อมูล (data) และระบบการสื่อสารต่างๆ ซี่ง ICT มีประโยชน์ในการทำให้การทำงานต่างๆ ทันสมัย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้นและมีประสิทธภาพ  นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายทั้งในด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ และในชีวิตประจำวันในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานของ ICT เพื่อเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือ […]

superadmin

25 February 2021
1 2 3 15