ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันที่ 13-14 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 และวันหยุดชดเชย

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในฐานะหน่วยงานราชการ จึงขอปิดให้บริการ 2 วัน ในวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการประจำปี จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

superadmin

11 October 2019

ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนตุลาคม 2562 เรื่อง โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space Adventure)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบ เปิดให้บริการทั้งรอบสถาบันการศึกษา และรอบประชาชนทั่วไป ต้อนรับช่วงเวลาปิดเทอมด้วยภาพยนตร์ภาพยนตร์เต็มโดมเดือนตุลาคม 2562 เรื่อง โคโคมง ผจญภัยในอวกาศ (COCOMONG A Space  Adventure) ภาพยนตร์แอนิเมชันเกี่ยวกับภารกิจการผจญภัยในอวกาศของเจ้าลิงน้อย “โคโคมง” และบรรดาผองเพื่อน การผจญภัยในอวกาศครั้งนี้ จะตื่นเต้นและสนุกสนานแค่ไหน เรามาร่วมติดตามการผจญภัยของ “โคโคมง” ไปด้วยกัน

superadmin

26 September 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนิทรรศการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปในปี พ.ศ. 2476 นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ฯ ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรป (ประเทศอิตาลี) ที่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จประพาสในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมุนเวียน สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์) โดยไม่เสียค่าเข้าชม จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ชมภาพพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

superadmin

25 September 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมจัดแสดงผีเสื้อและเปลือกหอยในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 (Thailand Museum Expo 2019)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ นำเปลือกหอยและผีเสื้อที่มีอายุการเก็บรักษามากกว่า 30 ปี ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 (Thailand Museum Expo 2019) เพื่อให้ประชาชนได้ชมความงามพร้อมมีเจ้าหน้าที่ประจำบูธคอยให้ความรู้และคำแนะนำ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้กรมศิลปากรเป็นผู้จัดภายใต้กรอบแนวคิด “ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย” สอดคล้องกับแนวคิดของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museum)  ประจำปี 2562 ที่ว่า “พิพิธภัณฑ์เสมือนศูนย์กลางวัฒนธรรมสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Museum as Cultural Hubs : The Future of Tradition) ภายในงานประกอบด้วยการออกร้านแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านพิพิธภัณฑ์ การเสวนาวิชาการ และการแสดงของสะสมล้ำค่า โดยเฉพาะการจัดเครื่องโต๊ะ เครื่องกระเบื้อง และเงินตราโบราณบนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โดยสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วัด ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์รวมจำนวนกว่า 50 ราย และงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 […]

superadmin

20 September 2019

โรงเรียนกอบวิทยาสนุกเรียนรู้ในกิจกรรมนักวิทย์น้อยท่องโลกธรรมชาติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ เรื่อง นักวิทย์น้อยท่องโลกธรรมชาติ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง กรุงเทพมหานคร เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อนิทรรศการ สื่อการเรียนรู้ บทปฏิบัติการ และรับฟังการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร เสริมด้วยทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ณ นิทรรศการไดโนเสาร์ นิทรรศการขุมทรัพย์โลกสีเขียว และห้องปฏิบัติการ นักเรียนได้รับทั้งความรู้และสนุกสนานไปกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว ชมภาพโรงเรียนกอบวิทยาสนุกเรียนรู้ในกิจกรรมนักวิทย์น้อยท่องโลกธรรมชาติ

superadmin

6 September 2019

ประกาศผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา ใหม่

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้รับการร้องเรียน เรื่อง การแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา ในการนี้ คณะกรรมการการแข่งขันฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของทีมตามข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา ใหม่เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ระดับมัธยมศึกษา ใหม่

superadmin

6 September 2019

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562 “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ” ระดับ Excellent Level

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยผู้อำนวยการ นางตติยา ใจบุญ รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562 “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ” ระดับยอดเยี่ยม (Excellent Level) จากนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เลือกใช้สถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยมีมาตรฐานในทุกด้านอย่างยั่งยืน ชมวีดีโอศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2562 “มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ” ระดับ Excellent Level

superadmin

4 September 2019

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกันยายน 2562 เรื่อง “อุกกาบาตถล่มโลก” (Impact Earth)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลอง โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง เริ่มด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และต่อด้วยการฉายภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย ทั้งนี้ สามารถให้บริการผู้ชมได้ 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง สำหรับภา​พยนตร์เต็มโดม เดือนกันยายน 2562 เสนอเรื่อง “อุกกาบาตถล่มโลก” (Impact Earth) เนื้อหาสาระของภาพยนตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับสะเก็ดดาวที่ทำให้เกิดแสง เมื่อมีการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศไม่หมด อาจเหลือบางส่วนตกลงมาถึงพื้นโลก วัตถุนั้น เรียกว่า “อุกกาบาต” (meteorite) นักดาราศาสตร์ประเมินว่า โอกาสที่โลกจะถูกอุกกาบาตพุ่งชนที่รุนแรงถึงขั้นเป็นภัยพินาศทั่วทั้งโลก มีเพียงประมาณหนึ่งครั้งต่อทุก 100,000 ปี ปัจจุบัน..องค์กรดาราศาสตร์นานาชาติ เริ่มหันมาให้ความสนใจและเฝ้าติดตาม สังเกตการณ์และศึกษาเกี่ยวกับอุกกาบาตเหล่านี้มากขึ้น เพราะในอนาคต..มันอาจส่งผลกระทบและทำให้เกิดอันตรายต่อโลกของเราในอนาคต

superadmin

31 August 2019
1 41 42