กำหนดการฉายภาพยนตร์เต็มโดม ปี 2561

เดือนภาพยนตร์เต็มโดม
มกราคมมหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)
กุมภาพันธ์กว่าจะบินได้ (Flight Adventures)
มีนาคมจักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)
เมษายนมหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)
พฤษภาคมขอบฟ้าแห่งใหม่ (New Horizons)
มิถุนายนกลับไปดวงจันทร์กันเถอะ (Back to the Moon for Good)
กรกฎาคมอุกกาบาตถล่มโลก (Impact Earth)
สิงหาคมมหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)
กันยายนกว่าจะบินได้ (Flight Adventures)
ตุลาคมจักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)
พฤศจิกายนมหัศจรรย์แห่งจักรวาล (TWO SMALL PIECES OF GLASS)
ธันวาคมกลับไปดวงจันทร์กันเถอะ (Back to The Moon for good)