การศึกษาดูงานด้านพลังงานภายในประเทศ สำหรับนักศึกษา กศน. (2 -7 ตุลาคม พ.ศ. 2560)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา และได้ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง มาร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานภายในประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 2 -7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จ.ตาก และโรงไฟฟ้าแมเมาะ จ.ลําปาง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านพลังงานไฟฟ้า ผ่านการศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ชมภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านพลังงานภายในประเทศ สำหรับนักศึกษา กศน. (2 -7 ตุลาคม พ.ศ. 2560)