ประชาชนแห่ร่วมกิจกรรมโครงการ “๙ (ก้าว)นี้…เพื่อพ่อ” (17-25 ตุลาคม พ.ศ. 2560)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมในโครงการ “๙ (ก้าว)นี้…เพื่อพ่อ” ระหว่างวันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยเปิดให้ประชาชนเข้าบริการฟรี!!! ทั้งการเข้าชมแสดงท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดให้ร่วมทุกกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดช่วงเวลา 9 วัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ชมภาพกิจกรรมโครงการ “๙ (ก้าว)นี้…เพื่อพ่อ”  (17-25 ตุลาคม พ.ศ. 2560)