เชิญชวนร่วมสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ และสืบสานประเพณีไทยในงาน “ชมจันทร์วันลอยกระทง” (3 พ.ย. 2560)

ด้วย วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ตามปฏิทินจันทรคติ จะตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็น “วันลอยกระทง” ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงจัดกิจกรรม  “ชมจันทร์วันลอยกระทง” โดยจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ดวงจันทร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา ในบรรยากาศเรียบง่ายแบบไทย สไตล์งานวัด พร้อมเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 16.30 – 20.30 น. 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ (เปิดการแสดง 2 รอบ คือ 17:30 น. และ 18:30 น.) และเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในอาคารต่าง ๆ สามารถเข้าชมได้โดยซื้อบัตรเข้าชมในราคาปกติ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773

  • ชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ รอบพิเศษ 2 รอบ (17:30 และ 18:30) : บัตรผู้ใหญ่ 30 บาท บัตรเด็ก 20 บาท
  • ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ อาคาร 2 และ 3 : บัตรผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท (คนละบัตรกับบัตรท้องฟ้าจำลอง)