การแข่งขันฟุตซอลและแชร์บอล โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 (วันที่ 18 -19 พ.ย. 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของเยาวชนและวิทยาศาสตร์การกีฬา ยังเป็นวิทยาศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง ซึ่งถือเป็นภารกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ครั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 -19 พ.ย. 2560 จัดให้มีการแข่งขันฟุตซอลและแชร์บอล ณ สนามฟุตซอล ด้านหน้าอาคาร 5 สำหรับผลการแข่งขันกีฬา มีดังนี้

ทีมชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล ได้แก่ ทีมสิงห์เอกมัย และผลการแข่งขันแชร์บอล 

ทีมชนะเลิศการแข่งขันแชร์บอล ได้แก่ ทีมโรงเรียนดาราคาม

นอกจากกิจกรรมการแข่งขันกีฬาดังกล่าวแล้ว ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อฝึกทักษะพื้นฐานกีฬา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งในครั้งนี้ จัดการอบรมเพื่อฝึกทักษะกีฬาเทนนิส และกีฬาปีนหน้าผา ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วย ภาพการแข่งขันฟุตซอลและแชร์บอล ในโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1