ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนธันวาคม 2560 เรื่อง “อุกกาบาตถล่มโลก” (Impact Earth)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และจัดฉายภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

สำหรับการฉายภาพยนตร์เต็มโดม เดือนธันวาคม 2560 นี้ จัดแสดงเรื่อง “อุกกาบาตถล่มโลก” (Impact Earth) เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสะเก็ดดาวที่ทำให้เกิดแสง เมื่อการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศไม่หมดและเหลือบางส่วนตกลงมาถึงพื้นโลก วัตถุนั้นก็จะเรียกว่า อุกกาบาต องค์กรดาราศาสตร์นานาชาติเริ่มให้ความสนใจในการติดตามและศึกษาอุกกาบาตเหล่านี้มากขึ้น เพราะอาจจะมีอันตรายต่อโลกของเรา