คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสและหน่วงานราชการ ประเทศบังคลาเทศ เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (28 พ.ย. 60)

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. นางตติยา ใจบุญ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสและหน่วยงานราชการ ของประเทศบังคลาเทศ จำนวน 25 คน ที่มาเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ภายใต้การประสานงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยจัดการต้อนรับ และพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4

ในการนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสและหน่วยงานราชการ ของประเทศบังคลาเทศ ได้เยี่ยชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา อาทิ นิทรรศการเมืองไฟฟ้า นิทรรศการกาล – อวกาศ นิทรรศการพลังวิทย์พิชิตยาเสพติด และชมการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ รอบบรรยายภาษาอังกฤษ ชมภาพการเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาของคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสและหน่วงานราชการ ประเทศบังคลาเทศ