ของขวัญปีใหม่ 2561 จากใจ กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเข้าชมฟรี ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2561

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบของขวัญปีใหม่ 2561 สำหรับประชาชน โดยเปิดให้เข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2561 เวลา 09:00 – 16:30 น. ประชาชนสามารถเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารโลกใต้น้ำ อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ สามารถเข้าชมนิทรรศการดาราศาสตร์ และการแสดงท้องฟ้าจำลองด้วย

ประชาชนสามารถติดต่อขอรับสติกเกอร์สำหรับเข้าชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และขอรับบัตรสำรองที่นั่งเข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ห้องจำหน่ายบัตร เคาน์เตอร์ 3 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ในแต่ละวัน สำหรับการแสดงท้องฟ้าจำลอง เปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง โดยให้บริการนักเรียนที่มาชมเป็นหมู่คณะ ในรอบ 10:00 น. และให้บริการรอบประชาชนทั่วไป วันละ 3 รอบ คือ รอบ 11:00 น., รอบ 14:00 น. และรอบ 15:00 น. เป็นรอบสุดท้าย ประชาชนจะได้รับความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ผ่านบรรยายให้ความรู้โดยนักวิชาการ ประกอบภาพจากเครื่องฉายและสื่อมัลติมีเดีย และชมภาพยนตร์เต็มโดม เรื่อง “มหัศจรรย์แห่งออโรรา (Experience the Aurora)” ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “แสงออโรรา” หรือ “แสงเหนือ” ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ เข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 3 – 5 มกราคม 2561 เวลา 09:00 – 16:30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773 ในวันและเวลาทำการ (วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09:00 – 16:30 น.)

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ปิดบริการ ระหว่างวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2560 และวันที่ 1 – 2 มกราคม 2561 เป็นจำนวน 4 วัน เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์