ขอเชิญเด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมฟรี!!! ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 ภายใต้แนวคิด “Sport Kids วิทย์สนุก” วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จะจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในแนวคิด “Sport Kids วิทย์สนุก ครั้งนี้ ขอเชิญเด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้ใหญ่) ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ผ่านกิจกรรมการหลากหลายรูปแบบ อาทิ นิทรรศการถาวรที่จัดแสดงในอาคารต่าง ๆ โดยเฉพาะนิทรรศการที่มีรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล เช่น พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด เมืองไฟฟ้า และกาล – อวกาศ ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเวทีกลาง เช่น การแสดง เกม และการตอบปัญหาชิงรางวัล และร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผ่านเรียนรู้และทดลองด้วยตนเองมากกว่า 40กิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และกิจกรรมจากหน่วยงานร่วมจัดทั้งภาครัฐ – ภาคเอกชน มาเรียนรู้อย่างสนุกสนาน พร้อมรับของขวัญและรางวัลมากมาย 

พลาดไม่ได้!!! กับการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและภาพยนตร์เต็มโดม เรื่อง “นาซากับการสำรวจอวกาศ” เปิดการแสดงจำนวน รอบ ใช้เวลาชมการแสดงรอบละ 40 นาที โดยให้บริการผู้ชมได้280 ที่นั่ง/ รอบการแสดง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773 ในวันและเวลาทำการ