นักศึกษา กศน. เขตพระโขนง เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์และทำกิจกรรมปฏิบัติการ (7 ม.ค. 2561)

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 : นักศึกษา กศน. พระโขนง จำนวน 161 คน และครู 6 คน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา กศน. ตามสาระการเรียนรู้ ผ่านการรับฟังการบรรยายและปฏิบัติการทดลองด้วยตนเอง ใน 4 กิจกรรม คือ นักสืบพลังงาน, แรงและการเคลื่อนที่, เจาะลึกหินแร่ และจุลินทรีย์ก้นครัว เสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยโดยชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และชมการแสดงท้องฟ้าจำลอง เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา ชมภาพนักศึกษา กศน. เขตพระโขนง เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์และทำกิจกรรมปฏิบัติการ