ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “Sport Kids วิทย์สนุก” (13 ม.ค. 2561)

ภาพกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “Sport Kids วิทย์สนุก” (13 ม.ค. 2561)

“Sport Kids วิทย์สนุก” คือ แนวคิดในการจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ซึ่งในปีนี้ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนานผ่านกิจกรรมการหลากหลายรูปแบบ โดยการทดลองด้วยตนเองมากกว่า 40 กิจกรรม โดยเน้นกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และหน่วยงานร่วมจัดทั้งภาครัฐ – ภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกม การแสดง เด็ก ๆ ได้รับของขวัญและของรางวัลมากมาย เติมเต็มความรู้ด้วยการชมนิทรรศการถาวรในอาคารต่าง ๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมบนเวทีกลาง และตื่นตากับการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและภาพยนตร์เต็มโดม เรื่อง “นาซากับการสำรวจอวกาศ” ชมภาพน่ารักของเด็ก ๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 “Sport Kids วิทย์สนุก”