ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 1 มีนาคม 2561

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จึงปิดบริการใน วันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นเวลา 1 วัน จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์