ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 (วันที่ 8 – 9 มี.ค. 2561)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงปิดภาคการศึกษา และจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเรียนวิทยาศาสตร์ และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมผ่านกระบวนค่าย เยาวชนได้เรียนรู้ ทดลอง และสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง

ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 9 มี.ค. 2561 มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนวัย 6 – 8 ปี ดำเนินการโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 วัน (ค่ายกลางวัน ไม่ค้างคืน)  สมาชิกค่ายได้เรียนให้สนุกสนาน พร้อมได้รับความรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลงานของตนเอง ปิดท้ายกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 ด้วยพิธีรับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ติดตามชมภาพกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 (วันที่ 8 – 9 มี.ค. 2561)