ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 (วันที่ 15 – 16 มี.ค. 2561)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเรียนวิทยาศาสตร์ และฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมผ่านกระบวนรูปแบบค่าย ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ ทดลอง และนำความรู้นั้นมาสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง

สำหรับค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 จัดขึ้น ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ระหว่างวันที่ 15 – 16 มี.ค. 2561 มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนวัย 6 – 8 ปี ดำเนินการโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 วัน (ค่ายกลางวัน ไม่ค้างคืน)  สมาชิกค่ายได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน จากการลงมือทำการทดลองด้วยตนเอง ทำให้ได้รับความรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ตรง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลงานของตนเองด้วย  ติดตามชมภาพกิจกรรมการเรียนรู้ของบรรดานักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2