ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ เนื่องในวันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2561

เนื่องจากวันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นวันจักรี ซึ่งเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการเป็นเวลา 1 วัน จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์