ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ รวมวันหยุดยาวต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2561

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) จึงปิดบริการ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เป็นเวลา 5 วัน จึงประกาศเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์