ค่าย DIY Family Rally 2561 (วันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในช่วงปิดภาคเรียนเป็นประจำ และ ค่าย DIY Family Rally ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมค่ายฯ ปีนี้ มีสมาชิกค่าย จำนวน 30 ครอบครัว เข้าร่วมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบค่ายครอบครัว ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2561 ณ ปึกเตียน คาบาน่า บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ช่วงเวลา 3 วัน 2 คืน กับค่าย DIY Family Rally 2561 ทุกครอบครัวจะได้ใช้เวลาร่วมกันในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการร่วมทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ โดยเริ่มจากเดินทางออกจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ระหว่างทางมีการเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรม STE(a+)M  เช็คอินเข้าที่พัก ณ ปึกเตียน คาบาน่า บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เสริมด้วยกิจกรรมดาราศาสตร์  สานพลังสามัคคีในครอบครัวด้วยการแข่งขันหอคอยวิศวกร และกิจกรรม Family Exploring Rally 5 ฐาน สุนกสนานกับ Night Party เสริมความคิดสร้างสรค์กับกิจกรรม Wind Power Beast และปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลพร้อมพิธีปิดค่ายฯ ชมภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และความผูกพันธ์อย่างหรรษาของทุกครอบครัวชุดที่ 1 และชุดที่ 2