กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง “สายรุ้งล่องหน”

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง “สายรุ้งล่องหน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง “สายรุ้งล่องหน” มีรูปแบบกิจกรรมเป็นชุดการเรียนประกอบด้วยการแสดงละครเวที ละครหุ่น วิดีทัศน์ ทำกิจกรรมและบทปฏิบัติการเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ “แสง”

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการฯ สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง “สายรุ้งล่องหน” จัดกิจกรรมระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 2561 โดยให้บริการสำหรับนักเรียนเป็นหมู่คณะจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ในจำนวน 90 คน/รอบ/2 ชั่วโมง บริการวันละ 2 รอบ (รอบเช้า 10:00 – 12:00 น. และรอบบ่าย 12:30 – 14:30 น.) ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 ขอเชิญครู – อาจารย์ที่สนใจนำนักเรียนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากลิ้งค์ด้านล่าง ติดต่อจองกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ห้องประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2391 0544 และ 0 2392 1773 (ในวันและเวลาราชการ) ชมภาพกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง “สายรุ้งล่องหน”

เอกสารกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง “สายรุ้งล่องหน”
ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด แสง เรื่อง “สายรุ้งล่องหน”