ภาพข่าวกิจกรรมค่าย Young Designer & Maker Space (23 – 24 เม.ย. 2561)

ภาพข่าวกิจกรรมค่าย Young Designer & Maker Space (23 – 24 เม.ย. 2561)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัดสำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่าย Young Designer & Maker Space (STE[a+]M Education) ขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน เป็นค่ายสำหรับเยาวชนผู้รักการประดิษฐ์ โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะอย่างบูรณาการ

ครั้งนี้ มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเยาวชนอายุ 9 – 12 ปี มาร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง โดยเรียนรู้หลักการของพลังงานลม และเปลี่ยนเป็นพลังงานกล เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนผ่านกลไกสำคัญต่าง ๆ และส่งถ่ายแรงไปยังขาทั้งหมดของ Wind Power Monster ให้เจ้าหุ่นยนต์สัตว์ประหลาดของตน สามารถเดินได้สำเร็จ ติดตามชมภาพการเรียนรู้ของสมาชิกค่าย Young Designer & Maker Space