ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) รับมอบเกียรติบัตรจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน

ตามที่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำนักเรียนจากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล เดินทางมาทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้อนุเคราะห์คณะนักเรียนและเจ้าหน้าที่ใน “โครงการคืนรอยยิ้มให้น้อง ๆ ชายแดนใต้” จำนวน 100 คน เข้าชมการแสดงท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ

ในการนี้ ทางมูลนิธิ ฯ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณ แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ ฯ ในงาน “ขอบคุณผู้มอบชีวิตใหม่ให้เด็กและเยาวชน ประจำปี 2561” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Ballroom II & III โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท 22 ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบเกียรติบัตร และมีความยินดีที่จะร่วมเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ ในโอกาสต่อไป