ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมิถุนายน 2561 เรื่อง “กลับไปดวงจันทร์กันเถอะ” (Back to The Moon for good)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา และจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

สำหรับการแสดงภาพยนตร์เต็มโดม ในเดือนมิถุนายน 2561 จัดแสดงเรื่อง “กลับไปดวงจันทร์กันเถอะ” (Back to The Moon for good) นำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับดวงจันทร์และการเดินทางไปยังดวงจันทร์ของมนุษย์เมื่อครั้งอดีต ซึ่งกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีมนุษย์เดินทางไปยังดวงจันทร์อีกเลย มาร่วมภารกิจในการกลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้ง เพื่อให้มนุษยชาติหันมามีจุดมุ่งหมายด้านอวกาศร่วมกัน