ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกรกฎาคม 2561 เรื่อง “อุกกาบาตถล่มโลก” (์Impact Earth)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. เปิดให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ด้วยการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศจากนักวิชาการศึกษา ส่วนท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และจัดฉายภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย โดยเปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ให้บริการผู้ชม 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง

สำหรับภาพยนตร์เต็มโดม เดือนกรกฎาคม 2561 นี้ นำเสนอเรื่อง “อุกกาบาตถล่มโลก” (์Impact Earth) โดยเนื้อหาของภาพยนตร์จะเกี่ยวกับสะเก็ดดาวที่ทำให้เกิดแสง เมื่อมีการเผาไหม้ในชั้นบรรยากาศไม่หมด อาจเหลือบางส่วนตกลงมาถึงพื้นโลก วัตถุนั้นก็จะเรียกว่า “อุกกาบาต” ทั้งนี้ องค์กรดาราศาสตร์นานาชาติเริ่มให้ความสนใจในการติดตามและศึกษาเกี่ยวกับอุกกาบาตเหล่านี้มากขึ้น เพราะมันอาจส่งผลกระทบและอาจทำให้เกิดอันตรายต่อโลกของเรา