รับสมัครผู้เข้าแข่งขันประลองความเร็วเรือ ป๊อป ป๊อป (Pop Pop Boat) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน.  ส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มธรรมชาติวิทยา เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันประลองความเร็วเรือ ป๊อป ป๊อป (Pop Pop Boat Competition) ซึ่งจะจัดการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เวลา 9.00 – 16.30 น. โดยทำการแข่งขันรอบคัดเลือก เวลา 9.00 – 12.00 น. และแข่งขันรอบรอง-ชิงชนะเลิศ เวลา 13.00 – 16.30 น. ชิงเงินรางวัล โล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

การแข่งขันประเภทเดี่ยว ครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ระดับประถม ระดับมัธยม และระดับทั่วไป โดยผู้สมัครต้องนำเรือที่ผลิตด้วยตนเองมาตรวจสอบพร้อมลงชื่อรับลำดับหมายเลข ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลา 9.00 นพร้อมรับหมายเลข โดยเรือ ป๊อป ป๊อป ที่นำเข้าแข่งขันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ต้องเป็นเรือ POP POP ที่ผลิตด้วยตนเอง ไม่จำกัดวัสดุ
  • เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้หลักการของเรือ POP POP เท่านั้น  
  • ใช้เชื้อเพลิงที่สามารถจุดไฟติดได้ แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายในการแข่งขัน
  • ขนาดเรือกว้างจากข้างถึงข้างไม่เกิน 4” และยาวจากหน้าถึงหลังสุด 12” ไม่จำกัดน้ำหนักและความสูง
  • แข่งขันประลองความเร็วระยะทางสนามแข่งขัน ความยาว 15 เมตร

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดโครงการ กติกา /ใบสมัครได้ที่ ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และนำส่งใบสมัครมายัง โทรสาร. 0 2392 0508 หรือยื่นสมัครในวันแข่งขัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทรศัพท์ 0 2392 0508 หรือ 0 2392 5951 ต่อ 2019, 2027 มือถือ 061 879 3919 โทรสาร 0 2392 0508 และ 0 2391 0544

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องเข้ารับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลดโครงการ กติกาและใบสมัครการแข่งขันประลองความเร็วเรือ ป๊อป ป๊อป (Pop Pop Boat) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561
โครงการแข่งขันประลองความเร็วเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)
กติกาการแข่งขันประลองความเร็วเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat)
ใบสมัครการแข่งขันประลองความเร็วเรือ ป๊อป ป๊อป (Pop Pop Boat)