ขอเชิญร่วมแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ และเครื่องบินเล็กพลังยาง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน.  ส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ และเครื่องบินเล็กพลังยาง ซึ่งจะแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

  • แข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 (จัดแข่งลักษณะร่อนนาน)
  • แข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Parasol wing Airplane ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 (จัดแข่งลักษณะบินทน) 

แข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยาง จัดการแข่งขันประเภททีม แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ ลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง ส่งใบสมัครมายัง โทรสาร. 0 2392 0508 หรือทางอีเมล์ nsce@sci-educ.nfe.go.th สอบถามเพิ่มเติมที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โทร. 0 2392 5951 – 7 หรือติดต่อ อ.ณัฐวุฒิ พุ่มดอกไม้ มือถือ. 08 9030 6378

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน จะเข้ารับรางวัลในพิธีปิดงานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมหกรรม ชั้น 2 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เอกสารการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ และเครื่องบินเล็กพลังยาง
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขัน เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครืองบินเล็กพลังยาง
กติกาการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ
กติกาการแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง ประเภท Parasol wing Airplane
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ และเครื่องบินเล็กพลังยาง