ผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่ามีทีมได้รับรางวัลประกอบไปด้วย

ระดับประถมศึกษา

  • ทีมชนะเลิศ ทีมนิคม 2 โรงเรียนนิคม 2 (ตชด.สงเคราะห์)
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม วบ. Glider 1 โรงเรียนวัดบางบ่อ
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม C. 111 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • ทีมชนะเลิศ ทีม BD 2 อิอิ โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม RW RC 4 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม RW RC 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • ทีมชนะเลิศ ทีม BD 1 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2)
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม BD 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี 2)
  • ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสุวรรณาราม (ม.ปลาย ทีม 2) โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

ดาวน์โหลดผลการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561