ผลการแข่งขันเรือ POP POP ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นโดยได้จัดกิจกรรมการแข่งขันเรือ POP POP 2561 ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 แบ่งการแข่งขันเป็นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับบุคคลทั่วไป

บัดนี้ ได้ดำเนินการการแข่งขันเรือ POP POP เสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงประกาศผลการแข่งขันเรือ POP POP เพื่อแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ดาวน์โหลดผลการแข่งขันเรือ POP POP