ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการ วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ตามที่ วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ปิดบริการ ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นเวลา 1 วัน จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 

หมายเหตุ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์