ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนตุลาคม 2561 เรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)”

ท้องฟ้าจำลองจัดแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนมีนาคม 2561 เรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. ให้บริการส่วนการแสดงท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เปิดการแสดงเป็นรอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง บริการผู้ชม จำนวน 280 คนต่อ 1 รอบการแสดง ในช่วงแรกเป็นการบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ จากนักวิชาการศึกษา และช่วงท้ายจะเป็นการแสดงภาพยนตร์เต็มโดมจากเครื่องฉายดาวและสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งจะมีการเปลี่ยนภาพยนตร์เต็มโดมทุกเดือน

การแสดงภาพยนตร์เต็มโดม เดือนตุลาคม 2561 จัดแสดงเรื่อง “จักรวาลอันเกรี้ยวกราด วิบัติกาลแห่งห้วงอวกาศ (Violent Universe Catastrophes of the Cosmos)”  ภาพยนตร์ความยาว 25 นาที มีเนื้อหาเกี่ยวกับอันตรายในอวกาศ นำทุกท่านเข้าสู่ด้านมือของอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลที่มืดมิดและดูสงบเงียบ นอกจากจะมีดวงดาวที่สวยงามแล้ว ยังแฝงด้วยอันตราย…ไม่ว่าจะเป็นรังสีอันตรายที่แฝงอยู่ในอวกาศ ดวงดาวที่ตายแล้ว ตลอดจนความน่ากลัวของหลุมดำและอุกกาบาต พากย์เสียงภาษาไทย โดย คุณพงศธร จงวิลาศ (เผือก)