ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (7 – 8 ตุลาคม 2557 )

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิตสำหรับโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2557 ครั้งนี้ น้อง ๆ สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม “จุลินทรีย์ก้นครัว” และ “เจาะลึกดาราศาสตร์” เพิ่มด้วยการฝึกกายและใจใน “กายแกร่ง…จิตกล้า…ท้าความสูง” เติมเต็มความรู้ด้านดาราศาสตร์ ด้วยการชมการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง และกิจกรรมดาราศาสตร์ ตลอดเวลา 2 วัน 1 คืน ได้สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ครั้งนี้สมาชิกค่ายฯ ต่างก็ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนานกลับไปอย่างเต็ม ๆ ติดตามชมภาพกิจกรม ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย@โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

28 November 2014

การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน”

คณะผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณะผู้บริหารศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” โดยท่านรองเลขาธิการ กศน. นายชาญวิทย์ ทับสุวรรณ เป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ติดตามชมภาพ การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1 October 2014
1 25 26