นิทรรศการโค้ดดิ้ง ทักษะเพื่อชีวิต

นิทรรศการโค้ดดิ้ง ทักษะเพื่อชีวิต เป็นนิทรรศการที่ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวโค้ดดิ้ง (CODING) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งภายในนิทรรศการประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ ความหมายของโค้ดดิ้ง (CODING) ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) ตรรกศาสตร์ (LOGIC) อัลกอริทึม หรือการลำดับขั้นตอนของคำสั่ง (ALGORITHM) ภาษาคอมพิวเตอร์ (COMPUTER LANGUAGE) ระบบเลขฐานสอง (BINARY DIGIT) การเขียนโปรแกรม (PROGRAMMING) ปัญญาประดิษฐ์ (AI : ARTIFICIAL INTELLIGENCE)           หุ่นยนต์ (ROBOTIC) โดยในนิทรรศการจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับโค้ดดิ้งหลากหลายรูปแบบให้ผู้ชมได้เข้าร่วม เช่น เกมเรือข้ามฝั่ง ทดลองขบคิดหาวิธีพาสุนัขจิ้งจอก กระต่าย และเห็ด นั่งเรือข้ามฝั่งไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ได้ เกมเรียงลำดับฮีโร่ ฮีโร่แต่ละคนมีพลังแตกต่างกัน จงพาฮีโร่ไปยังตำแหน่งที่เรียงลำดับถูกต้องตามคำสั่งและรูปแบบที่กำหนดไว้ เกมแปลงเลขฐานสองเป็นอาร์ต ทดลองวางตำแหน่งของบล็อกสี ที่แต่ละสีแทนด้วยเลข 0 และ 1 เพื่อสร้างภาพแบบต่าง ๆ ขึ้นมา  เกมถอดรหัสเลขฐานสอง จากเลขฐานสองที่กำหนดให้ […]

superadmin

27 January 2022

นิทรรศการ Robot Club

ห้อง Robot Club จัดแสดง ณ ชั้้น 4 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อาคาร 4) ให้บริการในรูปแบบกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์กับการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น การต่อโครงสร้างหุ่นยนต์ การนำ Coding มาใช้ในการแก้ไขปัญหา จุดไฮไลต์ของห้อง ห้ามพลาด! หุ่นยนต์ unplugged coding หุ่นยนต์เก็บลูกปิงปอง Gesture Robot หุ่นยนต์เลียนแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์ Racing Robot หุ่นยนต์ควบคุมด้วย Bluetooth Sensor ในชีวิตประจำวัน ชุดต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ชุดต่อโครงสร้างตามจินตนาการ

superadmin

4 February 2021

นิทรรศการ กาล-อวกาศ (Space and Time)

ปิดนิทรรศการเนื่องจากปิดปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ นิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) เปิดให้บริการ ณ ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 นิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกาล-อวกาศ (Space and Time) อันจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าชมนิทรรศการ มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของเวลากับชีวิต สามารถดำเนินชีวิตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ภายในนิทรรศการแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย กาล-อวกาศ (Space and Time) กำเนิดจักรวาล กำเนิดเวลา (Origin of the Universe and Time) การเดินทางของชีวิตและเวลา (Journey of […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

17 October 2017

นิทรรศการเมืองไฟฟ้า (Electric City exhibition)

ปิดนิทรรศการเนื่องจากปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ เพื่อนๆ รู้ไหมครับ ไฟฟ้าคืออะไร ไฟฟ้ามาจากไหน ไฟฟ้ามาถึงเราได้อย่างไร พบกับเรื่องราวของไฟฟ้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโลกจนมาเป็นไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สนุกสนาน และน่าตื่นตาตื่นใจ Zone 1 วิวัฒนาการไฟฟ้า (The Evolution of Electricity) พบกับประวัติความเป็นมาของไฟฟ้าโลก (War of Currents) และต้นกำเนิดไฟฟ้าไทย “แสงแรกแห่งสยาม” Zone 2 หลักการเกิดไฟฟ้า (Principles of Electricity) สนุกกับการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น แหล่งกำเนิดไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าช็อตและเกมแข่งขันผลิตไฟฟ้า (Megawatt Racing) Zone 3 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (Electricity Generation Technologies) เรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าและเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าแต่ละประเภท รู้จักการเลือกใช้เชื้อเพลิงที่เหมาะสมและสนุกกับเกมโรงไฟฟ้า Zone 4 […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

6 September 2017

นิทรรศการชีวิตพิศวง (Miracle of life exhibition)

นำเสนอเรื่องราวของประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยเน้นให้เห็นว่าประสาทสัมผัสแต่ละประเภทสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตและธรรมชาติวิทยาของร่างกายของเราอย่างไร โดยนำเสนอผ่านเกมและเครื่องเล่นรูปแบบใหม่ที่หลากหลาย รอให้น้องๆ มาพิสูจน์ด้วยตัวเอง เกมประสาทสัมผัสทั้ง 5 มาลองดูซิว่าเรารู้จักประสาทสัมผัสและอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 ของเรามากแค่ไหน อย่าคุยกันเวลาครูสอน หากต้องพูดข้อความอย่างหนึ่งแล้วรับฟังข้อความอีกอย่างหนึ่ง พร้อมๆกัน เราจะสามารถรับข้อความมาถ่ายทอดได้ถูกต้องหรือไม่ เมื่อสมาธิและทักษะการฟังถูกท้าทายใครบอกได้บ้างว่าเฮียกี่พูดว่าอะไร การมองเห็น อย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่เห็น…เรามาดูสิว่าดวงตาและสมองของเราเล่นตลกกับเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ ! และกล้องกับดวงตามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร ยิ่งสูงยิ่งเสียว หลับตาแล้วจับให้แน่นมาลุ้นกันว่าจะลอยขึ้นไปสูงแค่ไหน บ้านลวงตา สรุปว่าฉันตัวโต…หรือเธอตัวเล็กกันแน่นะ การรับกลิ่น มาทดสอบความสามารถในการแยกแยะกลิ่นพร้อมอธิบายสาเหตุความแตกต่างที่เกิดขึ้นกัน การรับรส ลูกอมหลายสิบรสชาติรอให้น้องๆลองชิม แม่ขากาแฟสีฟ้าได้ไหม? ประสาทสัมผัสทางตาสามารถทำให้ประสาทการรับรู้กลิ่นเปลี่ยนไปจะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออาหารต่างๆที่เราคุ้นเคยมีสีทีเปลี่ยนไปจากที่มันเคยเป็น นักย่องเบา ร่วมประลองฝีมือการ “ย่อง” ดูสิว่าใครจะมีการทักษะการย่องได้เบาที่สุด ปราสาทสัมพันธ์ ในชีวิตประจำวัน เราต้องใช้แระสารทสัมผัส ทั้ง 5 ประกอบกันทายกันซิว่า คนและสัตว์ในแต่ละภาพต้องใช้ประสาทสัมผัสใดบ้าง ห้องปริศนา ชวนผู้กล้ามาสัมผัสประสบการณ์ห้องมืดร่วมกันพิชิตปริศนาที่อยู่ภายใน หูใครเจ๋งสุด มาดูกันสิว่า หูเรามีความสามารถเทียบเท่ากับหูของสัตว์ชนิดใด ประสาทสัมผัสของใคร สัตว์ต่างๆมีความสามารถอันน่าทึ่วในการล่าเหยื่อหลบหลีกหนีศัตรู หรือแม้กระทั่งหาทิศทางการกลับบ้านมาร่วมเรียนรู้ปประสาทสัมผัสอื่นนอกเหนือจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 กัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

นิทรรศการเมืองเด็ก (Kids city exhibition)

Zone 1 : Small world (โลกใบจิ๋ว) ชวนน้องๆ มารู้จักกับเพื่อนนานาชาติ บนปราสาทหลังน้อย สัมผัสประสบการณ์การแต่งกายนานาชาติ ฟังนิทานเรื่อง “โลกของเรา” invite children to know friends international, on the little castle the experience of international dress listen to the “small world” Zone 2 : Fun Forest (ป่าแสนสนุก) เที่ยวเล่นป่าแสนสนุก พร้อมรู้จักสัตว์ป่านานาชาติ แอบฟังเสียงสัตว์ป่า ดูวงจรชีวิตสัตว์ใต้ดิน ฟังนิทานเรื่อง “บ้านของสัตว์ป่า” และเรื่อง “น้ำฝนมาจากไหน” Play wild fun and as wildlife I hear wildlife […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

นิทรรศการโลกของแมลง (Insect world exhibition)

ให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนและชนิดมากที่สุดในโลก โดยเริ่มตั้งแต่วิวัฒนาการ โครงสร้าง ชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของแมลงบางชนิด ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในแง่ที่เป็นประโยชน์โดยเป็นแหล่งอาหาร และเป็นตัวควบคุมพืช

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

นิทรรศการขุมทรัพย์โลกสีเขียว (Green treature exhibition)

สถานที่จัดแสดง : ชั้น 4 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ บนโลกสีเขียวที่กว้างใหญ่มีเรื่องราวที่หลากหลายของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพืช ที่มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ของสิ่งมีชีวิตที่ให้ทุกคนเข้าไปค้นหาและเรียนรู้ด้วยตัวเอง นิทรรศการจัดแสดงโดยการนำตัวอย่างจริงทั้งพืชและสัตว์สตัฟฟ์ ทำให้รู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่จริงในธรรมชาติ โซนของการจัดแสดง 8 โซนได้แก่ สัณฐานวิทยาของพืช วิวัฒนาการของพืช โครงสร้างของพืช ไลเคน + BIO SCIENCE LAB พืชคือชีวิต เปิดโลกบรรจุภัณฑ์ พืชกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ โซนที่ 1 สัณฐานวิทยาของพืช 1. หอพรรณไม้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมพันธุ์พืชเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยพืช บริเวณโซนนี้จึงจัดแสดงให้เห็นการเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชหลากหลายชนิด พันธุ์ไม้แห้งและตัวอย่างของพืชที่ใช้การดอง 2. พืชเฉพาะถิ่น เป็นพืชที่มีการกระจายพันธ์บริเวณพื้นที่จำกัดที่มีสภาวะอากาศเฉพาะ ส่วนพืชต่างถิ่นรุกรานเป็นหนึ่งในความหายนะของความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเมื่อพืชรุกรานกระจายในธรรมชาติแล้ว ทำให้พืชเฉพาะถิ่นสูญพันธ์ และส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศในบริเวณนั้น โซนที่ 2 วิวัฒนาการของพืช 1. วิวัฒนาการของพืช เริ่มต้นจากพืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง พืชมีเนื้อเยื่อลำเลียงแต่ไม่มีเมล็ด พืชเมล็ดเปือย และวิวัฒนาการสูงสุดคือพืชดอก ที่มีราก ใบ ลำต้นที่แท้จริง มีระบบท่อลำเลียงเจริญดี […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

นิทรรศการไดโนเสาร์ (Dinosaur exhibition)

นิทรรศการไดโนเสาร์ เป็นนิทรรศการถาวร จัดแสดงที่ชั้น 2 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงเนื้อหาวิชาการเกี่ยวกับ การกำเนิดโลก กระบวนการภายในโลก วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กำเนิดซากดึกดำบรรพ์ สิ่งมีชีวิตโดดเด่นในแต่ละยุค พฤติกรรมของไดโนเสาร์ การสำรวจไดโนเสาร์ในประเทศไทย การทำงานเพื่ออนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ สัตว์และพืชร่วมยุคไดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิต สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการตัวเองให้ดำรงชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน และผนังทางเดินแสดงภาพไดโนเสาร์ไทยทั้ง 12 ชนิด สถานที่จัดแสดง : ชั้น 2 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพฯ เปิดประตูสู่โลกล้านปี กับนิทรรศการไดโนเสาร์  ศึกษาและเรียนรู้ความเป็นมาของโลกเราในอดีต โซนที่ 1 : รู้จักโลก รู้จักตัวเองย้อนเวลากลับไปตั้งแต่ช่วงที่โลกถือกำเนิด เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในยุคสมัยต่าง ๆ โซนที่ 2 : โลกไดโนเสาร์เรียนรู้เกี่ยวกับยุคสมัยที่ไดโนเสาร์ครองโลก ได้แก่ ยุคไทรแอสซิก ยุคจูแรสซิก และยุคครีเทเชียส โซนที่ 3 : มหัศจรรย์ไดโนเสาร์ศึกษาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ แหล่งที่อยู่อาศัย สรีระ พฤติกรรม และการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ โซนที่ […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

นิทรรศการพลังวิทย์พิชิตยาเสพติด (Anti – drug exhibition)

ปิดนิทรรศการเนื่องจากปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ นิทรรศการพลังวิทย์พิชิตยาเสพติด (Anti – Drug Exhibition) จัดแสดงที่ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในด้านวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยใช้สื่อประสบการณ์จำลองกระตุ้นให้เกิดคำถาม และทดลอง นำไปสู่คำตอบ ผู้ชมมีส่วนร่วมในนิทรรศการในรูปแบบ Interactive เพื่อให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันอันตรายของยาเสพติด แบ่งเป็น 5 โซน โซนที่ 1 ภัยร้ายใกล้ตัว  เพื่อให้เยาวชนรู้ทันอันตรายของยาเสพติดที่มาในรูปแบบต่าง ๆ โซนที่ 2 รู้จักเพื่อรู้หลีก  เพื่อให้เยาวชนรู้จักประเภทและชนิดของยาเสพติด โซนที่ 3 ยาเสพติดมีฤทธิ์ร้าย   เพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจภาวะของผู้ติดยาเสพติด และผลเสียต่อชีวิตและสังคม โซนที่ 4 กลับตัวกลับใจ สังคมให้อภัย เพื่อให้เยาวชนถึงการป้องกัน และการบำบัดยาเสพติด โซนที่ 5 […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

นิทรรศการดินแดนแห่งแร่ (Mineral land exhibition)

ปิดนิทรรศการเนื่องจากปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773 ในวันและเวลาราชการ การจำแนกประเภทดินและแร่ แสดงประโยชน์ของแร่ แสดงแร่ที่มีความพิเศษ แสดงแร่ที่ใช้ทำเครื่องประดับ แสดงฟอสซิล

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

15 December 2016

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสื่อนิทรรศการโดยทำบทปฏิบัติการประกอบการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ให้บริการสื่อนิทรรศการภายในอาคาร จำนวน 10 ฐานและสื่อนิทรรศภายนอกอาคาร จำนวน 13 ฐาน นิทรรศการภายในอาคาร ผึ้งกับเสือ, การผจญภัยของหยดน้ำ, ชีวิตในน้ำ, ต้นไม้ ใบหญ้า พืช ผัก ผลไม้, กินให้ฉลาดและโตเร็ว, รู้จักตนเองและเพื่อน, จักรวาลและอวกาศ, สุขสบายคลายเหนื่อย, มุมรักการอ่าน, ฝากอะไรไว้ให้โลก นิทรรศการภายนอกอาคาร ผึ้งกับเสือ, เครื่องเล่นสนาม, เรียนรู้แรงดันน้ำ, เรียนรู้เรื่องสูตรคูณ, วาดฝันกับเม็ดทราย, เรียนรู้การทรงตัว, บ้านต้นไม้, เรียนรู้เลขคู่และคี่, เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต, ฐานสะกดรอย, เรียนรู้เรื่องมุม, เรียนรู้เรื่องจำนวน, เรียนรู้การขนส่งทางน้ำ, ลานนวดเท้า

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

12 December 2016
1 2