พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย

ร่วมเฉลิมฉลองวันพิพิธภัณฑ์ไทย ตรงกับวันที่ 19 กันยายน ของทุกปี ทราบหรือไม่ว่า…พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนกันนะ และมีความเป็นมาอย่างไร? 🔸หลังจาก “ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ” เปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ. 2507 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2507 🔸สภาคณะปฏิวัติมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นแหล่งสาธิตและส่งเสริมการเรียนการสอน และเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าชมและศึกษา 🔸จากนั้นมีการอนุมัติให้ออกแบบและก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2518 ดำเนินการออกแบบโดย บริษัท สุเมธ ลิขิต ตรี และสหาย จำกัด มีผู้รับจ้างก่อสร้าง คือบริษัท ร่วมใจวิศวกรรม จำกัด แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 🔸และเมื่อวันที่ 9 […]

parani ting-in

20 September 2023

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2565

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง กลุ่มโซนกรุงเทพใต้ กลุ่มโซนกรุงเทพเหนือ กลุ่มโซนกรุงเทพตะวันออก กลุ่มจังหวัดนครนายก จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 113,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับพื้นที่จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อีกด้วย เงื่อนไขการสมัคร สมัครออนไลน์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ทาง t.ly/X4WV ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565 สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ทีม หลักฐานการสมัครออนไลน์ ประกอบด้วย สำเนาใบสมัคร, ไฟล์รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ (PDF), ภาพถ่ายแผงโครงงาน, คลิปการพูดนำเสนอผลงาน, คลิปแสดงการทดลองหรือการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี) และส่งเล่มรายงานโครงงานละ 3 เล่ม ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มายังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท […]

superadmin

20 May 2022

ขอเชิญพบกับนิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) ที่พร้อมแล้ว สำหรับการกลับมาให้บริการอีกครั้งในรูปแบบของนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)

เพื่อเป็นการตอบแทนคำขอบคุณของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถึงผู้ใช้บริการที่ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) มากกว่า 400,000 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงปี พ.ศ.2560-2563 ในระหว่างที่อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) กำลังปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงรูปโฉมใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอร่วมเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้ของคนทุกที่ทุกช่วงวัย ผ่านสื่อการเรียนรู้ล้ำสมัย สามารถสัมผัสกับประสบการณ์คล้ายคลึงกับการได้รับชมนิทรรศการในสถานที่จริง ผ่านอุปกรณ์รับชมที่หลากหลาย และหากท่านมี VR และ Touch Screen ประเภทต่าง ๆ ในครอบครอง ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะนิทรรศการนี้รองรับการใช้งาน ถ้าพร้อมแล้ว ขอเชิญรับชมกันได้เลย https://sciplanet.org/spaceandtime

superadmin

18 September 2020
1 2 3