ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปิดให้บริการวันที่ 5 – 6, 10 และ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้ 5, 10 และ 31 ธันวาคม เป็นวันหยุดราชการเนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามมติ ครม. รายละเอียดดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชย วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการจึงขอปิดให้บริการในวันดังกล่าว

superadmin

2 December 2021

ขอเชิญพบกับนิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) ที่พร้อมแล้ว สำหรับการกลับมาให้บริการอีกครั้งในรูปแบบของนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition)

เพื่อเป็นการตอบแทนคำขอบคุณของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถึงผู้ใช้บริการที่ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) มากกว่า 400,000 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงปี พ.ศ.2560-2563 ในระหว่างที่อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 2) กำลังปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงรูปโฉมใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอร่วมเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้ของคนทุกที่ทุกช่วงวัย ผ่านสื่อการเรียนรู้ล้ำสมัย สามารถสัมผัสกับประสบการณ์คล้ายคลึงกับการได้รับชมนิทรรศการในสถานที่จริง ผ่านอุปกรณ์รับชมที่หลากหลาย และหากท่านมี VR และ Touch Screen ประเภทต่าง ๆ ในครอบครอง ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะนิทรรศการนี้รองรับการใช้งาน ถ้าพร้อมแล้ว ขอเชิญรับชมกันได้เลย https://sciplanet.org/spaceandtime

superadmin

18 September 2020

วันหยุดราชการประจำปี 2563

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้มีวันหยุดราชการประจำปีรวมทั้งสิ้น 19 วัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้า​จำ​ลอง​กรุงเทพ) ​สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานราชการจึงต้องปิดบริการตามประกาศข้างต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ​(ท้องฟ้า​จำ​ลอง​กรุงเทพ) มีวันหยุดสำหรับงานทั้ง 2 แบบ คือ 1. งานสำนักงาน (งานธุรการ) หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2. งานนิทรรศการและท้องฟ้าจำลองหยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านสามารถตรวจสอบวันหยุดของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ​(ท้องฟ้า​จำ​ลอง​กรุงเทพ) ได้ที่ตารางวันหยุดราชการประจำปี 2563 ด้านล่างนี้หรือกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย แนะนำหรือติชมหน่วยงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2391-0544  0-2392-0508 และ 0-2392-177 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

6 August 2019
1 2 3