การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2565

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (โซนกรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก และจังหวัดนครนายก นนทบุรี และปทุมธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชิงเงินรางวัลรวม 113,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อีกด้วย

สมัครออนไลน์ได้ทาง https://t.ly/dAOn ตั้งแต่วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2565

เมื่อสมัครผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ทีมผู้สมัครต้องนำส่งหลักฐานการสมัคร ซึ่งประกอบด้วย

 1. ใบสมัคร
  1.1 ชื่อโครงงาน
  1.2 ข้อมูลทีมที่เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษา กศน., ครูที่ปรึกษา และสถานศึกษา)
  1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน
  1.4 การลงนามรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด
 2. เล่มรายงานโครงงานละ 3 เล่ม
 3. CD/ DVD ที่บันทึกไฟล์
  3.1 รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ word และ pdf)
  3.2 ภาพถ่ายแผงโครงงานไม่เกิน 10 ภาพ (ไฟล์ jpeg)
  3.3 คลิปวีดิโอการพูดนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งทีม ความยาวไม่เกิน 7 นาที
  3.4 ถ้ามีคลิปวีดิโอแสดงการทดลองหรือการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)

โดยส่งเอกสารทั้งหมดมายัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) 928 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.

กำหนดการประกวด

 • ประกาศรายชื่อโครงงาน (ที่ผ่านการคัดกรอง) 19 กรกฎาคม 2565
 • แข่งขันรอบตอบคำถามออนไลน์ (ผ่าน Zoom) 24 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผลรางวัล 25 กรกฎาคม 2565

สอบถามรายละเอียด/ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ:

 • นางสาวจุฬวดี สุทธิประภา โทรศัพท์: 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1201 มือถือ: 089 135 2991
 • นางสาวนันทิชา ม่วงปาน โทรศัพท์: 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1201 มือถือ: 062 965 4886

#sciplanet #SCEEnviProject2022 #sci4dev

เอกสารการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ปี 2565
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กำหนดการประกวดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักเกณฑ์โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เอกสารการสมัครร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม